The green path of beauty!

BulgarianBulgarian

РускийРуский

RomânRomân

Share on facebook

Skype: bourgastcvet-90

Deciduous trees


ВИДОВ СЪСТАВ

ВИСОЧИНА

БРОЙ

Латинско наименование

Българско наименование

в см.

налични

1

Acer negundo

Ясеноволистен явор

350-400

346

2

Acer pseudoplatanus

Обикновен явор

280-360

7

3

Albizzia julibrissin

Албиция

250-300

129

4

Betula alba

Бреза

280-350

77

5

Fraxinus americana

Американски ясен

280-380

216

6

Fraxinus americana

Американски ясен

320-420

300

7

Fraxinus excelsior

Обикновен ясен

350-450

662

8

Melia azedarach

Мелия

350-400

10

9

Magnolia

Магнолия

70-90

16

10

Platanus orientalis

Чинар

300-400

29

11

Platanus orientalis

Чинар

300-400

200

12

Quercus rubra

Червен дъб

160-220

13

12

Salix matsudana

Манджурска върба

150-220

1161

13

Salix matsudana

Манджурска върба

400-500

220

14

Salix matsudana

Манджурска върба

280-350

39

15

Sofora japonica

Японска софора

280-350

39

16

Salix matsudana

плачеща

220-250

2367

17

Gleditchia triacanthos

Гледичия

400-500

364

18

Fraxinus americana

Американски ясен

350-450

44

19

Acer negundo

Ясеноволистен явор

200-250

170

20

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

250-300

9200

21

Acer platanoides L.

Шестил

200-250

2100

22

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

250-300

4300

23

Acer tataricum L.

Мекиш

150-200

5750

24

Aesculus hippocast. L.

Конски кестен

100-120

1200

25

Ailanthus

Айлант

300-350

2520

26

Cerasus avium Moench.

Дива череша

200-250

180

27

Elaeagnus angustifolia

Сребролистна върба

200-220

2200

28

Elaeagnus pungens Thurb.

Миризлива върба

200-250

350

29

Elaeagnus pungens

Бодлива миризлива върба

200-250

1280

30

Fraxinus americana L.

Американски ясен

250-300

15300

31

Fraxinus excelsior L.

Планински ясен

200-250

1700

32

Koelreuteria pan Laxm.

Китайски мехурник

200-250

1560

33

Punica granatum L.

Нар

100-120

200

34

Salix babylonica L.

Плачеща върба

200-220

260

35

Salix caprea L.

Ива

200-250

920

36

Sorbus domestica L.

Скоруша

150-200

560

37

Acer platanoides L.

Шестил

250-300

650

38

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

250-300

800

39

Acer tataricum L.

Мекиш

220-250

700

40

Cerasus avium Moench.

Дива череша

250-300

80

41

Citrus limon

Див лимон

60-80

4400

42

Diospyros kaki

Райска ябълка/дива

150-200

1260

43

Elaeagnus pungens Thurb.

Миризлива върба

250-300

840

44

Fraxinus americana L.

Американски ясен

250-300

3260

45

Ginkgo biloba

Гинко Билоба

120-150

12100

46

Gleditchia triacanthos L.

Гледичия

200-250

3800

47

Koelreuteria paniculata

Китайски мехурник

250-300

1890

48

Laburnum anag. Medik.

Златен дъжд

200-250

8560

49

Aesculus hippocastanum L.

Конски кестен

10-20.

1680

50

Celtis australis

Обикновенна копривка

40-60

7600

51

Eleagnus pungens

Бодлива миризлива върба

100-120

940

52

Gleditchia triacanthos

Гледичия

150-200

1680

53

Salix

Сребролистна върба

100-120

70

54

Acer negundo

Ясеноволистен явор

120-150

10400

55

Acer platanoides

Шестил

100-120

6060

56

Acer pseudoplatanus

Обикновен явор

100-120

11800

57

Aesculus hippocastanum L.

Конски кестен

40-60

2620

58

Fraxinus americana

Американски ясен

100-120

41600

59

Fraxinus ornus

Кучи дрян /мъждрян

80-100

520

60

Prunus cerasifera

Джанка-смесена

150-200

600

61

Quercus rubra L.

Червен дъб

100-120

1860

62

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

200-250

2250

63

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

20-40

1200

64

Acer platanoides L.

Шестил

100-120

100

65

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

80-100

4630

66

Aesculus hippocast. L.

Конски кестен

40-60

1960

67

Celtis australis

Обикновенна копривка

80-100

9420

68

Celtis caucasica

Кавказка копривка

80-100

1960

69

Colutea arborescens L.

Дървовиден плюскач

80-100

280

70

Corylus

Лешник

20-40

1400

71

Eleagnus pungens

Миризлива върба

120-150

30600

72

Fraxinus americana L.

Американски ясен

100-120

3280

73

Fraxinus excelsior L.

Планински ясен

80-100

6560

74

Malus

Декоративна ябълка

100-120

320

75

Prunus cerasifera "Atropurpurea"

Червенолистна слива

40-60

965

76

Quercus alnifolia

Вечнозелен дъб/каменен

40-60

1800

77

Quercus rubra L.

Червен дъб

30-40

2260

78

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

80-100

1520

79

Acer campestre

Клен полски

120-150

4300

80

Acer tataricum

Мекиш

120-150

2980

81

Ailanthus altissima

Айлант

150-200

6150

82

Celtis australis

Обикновенна копривка

120-150

8420

83

Celtis caucasica

Кавказка копривка

120-150

3160

84

Cercis siliquastrum

Див рошков

100-120

500

85

Eleagnus pungens

Миризлива върба

120-150

211400

86

Aesculus hippocast. L.

Конски кестен

40-60

850

87

Catalpa bignonioides Walt.

Бигнониевидна каталпа

150-220

920

88

Diospyros kaki

Райска ябълка (дива)

60-80

2620

89

Gleditchia triacanthos

Гледичия

120-150

5200

90

Ficus carica L

Смокиня

150-200

630

91

Melia azedarach

Мелия

120-150

620

92

Prunus cerasifera "Atropurpurea"

Червенолистна слива

200-250

80

93

Robinia Pseudoacacia L

Бяла акация

250-300

5300

94

Sophora japonica L.

Японска софора

120-150

350

95

Broussonetia papyrifera

Хартиено дърво

40-60

1800

96

Catalpa

Каталпа

80-100

2100

97

Cercis siliquastrum

Див рошков

60-80

2500

98

Diospyros kaki

Райска ябълка (дива)

60-80

1200

99

Koelreuteria paniculata

Китайски мехурник

80-100

3600

100

Quercus alnifolia

Вечнозелен/каменен дъб

20-40

8100

101

Albizzia julibrissin

Албиция

100-120

2500

102

Broussonetia papyrifera

Хартиено дърво

120-150

800

103

Catalpa

Каталпа

150-200

4200

104

Cercis siliquastrum

Див рошков

100-120

5000

105

Diospyros kaki

Райска ябълка (дива)

120-150

16000

106

Ficus carica

Смокиня

150-200

450

107

Koelreuteria paniculata

Китайски мехурник

150-200

3000

108

Laburnum vulgare L.

Златен дъжд

100-120

8500

109

Melia azedara

Мелия

120-150

1600

110

Punica granatum

Нар

100-120

1520

111

Robinia hispida

Розова акация

250-300

210

112

Robinia pseudoacacia

Бяла акация

200-250

10100

113

Salix babylonica

Плачеща върба

200-220

636

114

Salix caprea

Ива

150-200

796

115

Salix mats.k"Tortuosa"

Къдрава върба

200-250

5600

116

Sophora japonica

Софора японска

120-150

3300

117

Broussonetia papyryfera

Хартиено дърво

250-300

40

118

Cercis siliquastrum L.

Див рожков

250-300

191

119

Magnolia

Магнолия

100-150

90

120

Punica granatum L.

Нар

120-150

122

121

Quercus alnifolia

Вечнозелен/каменен дъб

200-250

127ВИДОВ СЪСТАВ

обиколка

H

Кол./бр.

1

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

16-18

350-400

233

2

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

10-12.

300-350

195

3

Aesculus hippocastanum

Обикновен конски кестен

10-12.

200-250

80

4

Albizzia julibrissin Durazz.

Ленкоранска албиция

6-8.

120-150

138

5

Albizzia julibrissin Durazz.

Ленкоранска албиция

18-20

400-500

432

6

Betula pendula Roth.

Обикновена бреза

8-10.

250-300

90

7

Castanea sativa Mill.

Питомен кестен

10-12.

250-300

546

8

Catalpa bignonioides Walt.

Каталпа

20-22

350-400

145

9

Celtis australis L.

Южна (обикновена) копривка

14-16

300-350

167

10

Fraxinus americana L.

Американски ясен

16-18

350-400

237

11

Fraxinus excelsior L.

Планински (обикновен) ясен

18-20

350-400

277

12

Koelreuteria paniculata Laxm.

Китайски мехурник

18-20

350-400

149

13

Ligustrum j.

Лигуструм вечнозелен формиран

10-12.

250-300

373

14

Platanus orientalis L.

Чинар

16-18

350-400

437

15

Prunus cerasifera"Atropurpurea"

Червенолистна джанка

10-12.

250-300

44

16

Quercus L.

Вечнозелен дъб

10-12.

250-300

225

17

Robinia pseudoacacia L

Бяла акация

20-24

350-400

59

18

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

4-6.

150-200

560

19

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

10-12.

300-350

1176

20

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

6-8.

150-200

900

21

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

10-12.

300-350

1038

22

Albizia julibrissin

Албиция

4-6.

100-120

50

23

Catalpa bignonioides Walt.

Бигнониевидна каталпа

8-10.

150-200

710

24

Catalpa bignonioides Walt.

Бигнониевидна каталпа

10-12.

250-300

1363

25

Celtis australis L.

Южна (обикновена) копривка

4-6.

120-150

2302

26

Celtis australis L.

Южна (обикновена) копривка

8-10.

250-300

1700

27

Celtis caucasica Willd.

Кавказка копривка

6-8.

120-150

444

28

Celtis caucasica Willd.

Кавказка копривка

10-12.

250-300

998

29

Diospyros kaki L.

Райска ябълка

4-8.

150-200

480

30

Elaeagnus pungens Thunb .

Миризлива върба

6-8.

150-200

304

31

Elaeagnus pungens Thunb .

Миризлива върба

10-12.

300-350

469

32

Ficus carica L.

Смокиня

10-12.

250-300

117

33

Fraxinus americana L.

Американски ясен

8-10.

200-250

1110

34

Fraxinus americana L.

Американски ясен

10-12.

300-350

1532

35

Koelreuteria pan. Laxm.

Китайски мехурник

10-12.

300-350

1286

36

Morus

Черница -бяла

8-10.

200-250

720

37

Morus

Черница -бяла

20-24

350-400

509

38

Platanus orientalis L.

Чинар

8-10.

250-300

893

39

Prunus cerasifera"Atropurpurea"

Червенолистна джанка

4-6.

150-200

1360

40

Prunus cerasifera"Atropurpurea"

Червенолистна джанка

10-12.

300-350

480

41

Ptelea trifoliata L.

Трилистна птелея

4-6.

150-200

473

42

Rhus typhina L.

Влакнест шмак

10-12.

250-300

384

43

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

4-6.

100-150

972

44

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

6-8.

200-250

146

45

Acer platanoides L.

Шестил

6-8.

200-250

135

46

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

6-8.

200-250

250

47

Betula pendula Roth.

Обикновена бреза

6-8.

250-300

1830

48

Betula pendula Roth.

Обикновена бреза

8-10.

300-350

1832

49

Broussonetia papyrifera

Хартиено дърво

6-8.

150-200

74

50

Catalpa bignonioides Walt.

Бигнониевидна каталпа

8-10.

250-300

555

51

Juglans

Орех -черен

2-3.

40-60

7377

52

Koelreuteria paniculata

Китайски мехурник

6-8.

200-250

346

53

Platanus orientalis L.

Чинар

6-8.

150-200

3683

54

Platanus orientalis L.

Чинар

8-10.

200-250

1437

55

Quercus rubra

Червен дъб

4-6.

150-200

64

56

Rhus typhina L.

Влакнест шмак

2-4.

100-120

131

57

Robinia pseudoacacia L.

Бяла акация

4-6.

120-150

511

58

Robinia pseudoacacia L.

Бяла акация

8-10.

250-300

322

59

Salix babylonica

Плачеща върба

4-6.

150-200

52

60

Salix caprea

Ива

6-8.

150-200

174

61

Salix mats. Koidz."Tortuosa"

Къдрава върба

4-6.

200-250

1206

62

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

4-6.

200-250

350

63

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

8-10.

300-350

750

64

Betula pendula Roth.

Обикновена бреза

4-6.

150-200

357

65

Platanus orientalis L.

Чинар

6-8.

200-250

953

66

Quercus rubra

Червен дъб

6-8.

200-250

57

67

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

6-8.

150-200

157

68

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

22-24

300-350

144

69

Acer pseudoplatanus L

Обикновен явор

16-18

300-350

110

70

Albizzia julibrissin Durazz .

Ленкоранска албиция

6-8.

100-120

18

71

Betula pendula Roth.

Обикновена бреза

16-18

300-350

137

72

Betula pendula Roth.

Обикновена бреза

22-24

400-500

203

73

Catalpa bignonioides Wolt.

Бигнониевидна каталпа

20-24

300-350

42

74

Celtis australis L.

Южна копривка

12-14.

300-350

194

75

Fraxinus americana L.

Американски ясен

16-18

350-400

251

76

Fraxinus excelsior L.

Планински ясен

16-18

350-400

155

77

Morus alba L

Бяла черница

22-24

350-400

44

78

Platanus orientalis L.

Чинар

18-20

350-400

652

79

Prunus cerasifera"Atropurpurea"

Червенолистна джанка

22-24

350-400

35

80

Diospyros kaki

Райска ябълка (дива)

6-8.

150-200

16

81

Robinia pseudoacacia L.

Бяла акация

16-18

300-350

17

82

Salix matsudana "Tortuosa"

Къдрава върба

22-24

350-400

240

83

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

10-12.

200-250

172

84

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

16-18

350-400

850

85

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

22-24

250-400

213

86

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

18-20

350-400

17

87

Aesculus hippocastanum

Конски кестен

16-18

250-300

128

88

Albizzia julibrissin Durazz.

Ленкоранска албиция

10-12.

150-200

113

89

Betula pendula Roth.

Обикновена бреза

14-16

300-350

149

90

Betula pendula Roth.

Обикновена бреза

20-22

400-500

243

91

Broussonetia papyrifera

Хартиено дърво

10-12.

200-250

235

92

Catalpa bignonioides Walt

Бигнониевидна каталпа

20-24

350-400

113

93

Celtis australis L.

Обикновена копривка

10-12.

250-300

114

94

Cerasus avium Moench.

Череша-декоративна

20-24

350-400

645

95

Cercis siliquastrum

Див рошков

10-12.

250-300

368

96

Fraxinus americana L.

Американски ясен

16-18

350-400

606

97

Fraxinus excelsior L.

Планински ясен

20-24

350-400

44

98

Hibiscus syriacus L.

Хибискус формиран

10-12.

200-250

512

99

Koelreuteria paniculata

Китайски мехурник

20-24

300-350

72

100

Ligustrum j.

Лигуструм вечнозелен формиран

10-12.

200-250

205

101

Platanus orientalis L.

Чинар

16-18

250-300

73

102

Prunus cerasifera"Atropurpurea"

Червенолистна джанка

22-24

300-350

150

103

Prunus cerasifera Ehrh.

Джанка

22-24

300-350

70

104

Quercus suber L.

Корков дъб

16-18

250-300

74

105

Quercus rubra

Червен дъб

10-12.

200-250

153

106

Quercus rubra

Червен дъб

18-20

300-350

360

107

Robinia pseudoacacia L.

Бяла акация

24-26

350-400

607

108

Sophora japonica L.

Японска софора

24-26

350-400

98

109

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

6-8.

100-120

176

110

Tilia argentea Desf.

Сребролистна липа

16-18

350-400

1600

111

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

12-14.

300-350

162

112

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

10-12.

250-300

12

113

Acer pseudoplatanus L.

Обикновен явор

12-14.

300-350

311

114

Aesculus hippocastanum

Конски кестен

8-10.

100-120

508

115

Aesculus hippocastanum

Конски кестен

10-12.

150-200

654

116

Betula pendula Roth.

Обикновена бреза

10-12.

200-250

350

117

Castanea sativa Mill.

Ппитомен кестен

6-8.

100-150

436

118

Catalpa bignonioides Walt.

Бигнониевидна каталпа

14-16

300-350

61

119

Cercis siliquastrum

Див рошков

10-12.

300-350

203

120

Ginkgo biloba

Гикобилоба

2-4.

60-80

140

121

Koelreuteria paniculata

Китайски мехурник

6-8.

200-250

113

122

Koelreuteria paniculata

Китайски мехурник

10-12.

300-350

504

123

Laburnum anag. Medik.

Златен дъжд

4-8.

150-200

7

124

Platanus orientalis L.

Чинар (Източен платан)

10-12.

300-350

70

125

Populus №194

Топола №194

14-20

400-500

1400

126

Populus pyramidalis Roz.

Пирамидална топола

10-12.

350-400

202

127

Paulownia tomentosa

Пауловния

8-10.

200-250

110

128

Salix matsud. K "Tortuosa"

Къдрава върба

14-16

300-350

713

129

Sophora japonica L.

Японска софора

8-10.

250-300

83

130

Syringa vulgaris L .

Обикновен люляк

6-8.

150-200

151

131

Tilia argentea Desf.

Сребролиостна липа

4-6.

150-200

135

132

Tilia argentea Desf.

Сребролиостна липа

10-12.

300-350

62

133

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

20-22

300-350

120

134

Betula alba

Бреза oбикновена

10-14.

250-300

42

135

Catalpa bignonioides

Бигнониевидна каталпа

14-18

300-350

81

136

Cerasus avium

Череша

16-18

300-350

23

137

Fraxinus americana L.

Американски ясен

16-18

350-400

130

138

Gleditchia triacanthos

Гледичия

24-28

450-500

81

139

Padus mahaleb Borkh.

Махалебка

12-14.

250-300

20

140

Populus № 194

Топола № 194

18-20

400-500

823

141

Robinia pseudoacacia

Бяла акация

14-16

300-350

32

142

Salix matsudana Koidz. "Tortuosa"

Къдрава върба

16-18

250-300

202

143

Tilia argentea

Сребролистна липа

14-16

300-350

640

144

Acer negundo L.

Ясеноволистен явор

20-24

350-400

23

145

Acer platanoides

Шестил

10-12.

300-350

162

146

Acer pseudoplatanus

Обикновен явор

16-18

350-400

71

147

Aesculus hippocast.

Обикновен конски кестен

16-18

350-400

69

148

Betula alba

Бреза oбикновена

10-14.

250-300

42

149

Castanea sativa

Питомен кестен

8-10.

200-250

42

150

Catalpa bignonioides

Бигнониевидна каталпа

20-22

350-400

38

151

Cerasus avium

Череша

16-18

300-350

20

152

Fraxinus americana L.

Американски ясен

16-18

350-400

222

153

Populus Vernirubens

Топола Вернирубенс

14-16

350-400

302

154

Populus nigra var. Piramidalis

Топола пирамидална

14-16

350-400

49

155

Platanus orientalis L.

Чинар

20-24

350-400

207

156

Quercus rubra

Червен дъб

12-14.

300-350

97

157

Robinia hispida

Розова акация

14-16

300-350

7

158

Salix matsudana Koidz. "Tortuosa"

Къдрава върба

18-20

450-500

368

159

Sophora japonica

Софора

20-22

350-400

14

160

Tilia argentea

Сребролистна липа

14-18

300-350

672