The green path of beauty!

BulgarianBulgarian

РускийРуский

RomânRomân

Share on facebook

Skype: bourgastcvet-90

News


Protected harvest belt of Thrace highway "Tracia", Bulgaria

Protected harvest belt of Thrace highway "Tracia", Bulgaria

page on facebook

page on facebook
More about the activities of Bourgastvet-90-Tanev Ltd  you can find on our page in Facebook

Декларация за политика

Декларация за политика
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА Настоящата политика на системата за управление по отношение на опазването на околната среда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд при работа в "Бургасцвет-90- Танев"ЕООД е част от общата визия за развитие на дружеството. При прилагане на настоящата политика по отношение на качеството, опазването на околната среда и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и произтич...